×

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika i umożliwiają takie funkcje, jak rozpoznawanie użytkownika po powrocie na naszą stronę i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne.

Można dostosować wszystkie ustawienia ciasteczek przechodząc wypustki na lewym skrzydle.

Nazwa Cookie Zaakceptować
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - - PKBR PRO ALL in 1 Te moduły pomagają witrynie osiągnąć zgodność z GDPR dzięki dodaniu funkcji zgodnych z prawem.

Regulamin Sklepu Internetowego Luise.pl

(obowiązujący od dnia 30.03,2020 roku)

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym LUISE.pl prowadzonym
przez Sprzedającego. Właścicielem Sklepu Internetowego pod adresem Luise.pl (zwany dalej
„Sprzedawcą”) jest LUISE Krzysztof Lewczyk i Marcin Jóźwik 91-457 Łódz ul Krzyżowa 2/8
2. Luise.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie LUISE.pl (zwany dalej „Sklep Internetowy” lub
„sklep internetowy” Luise.pl, gdzie można kupić artykuły odzieżowe.LUISE.pl dokłada starań, aby na
każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia
się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt pod adresem luise@luise.pl
3. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych
osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. z dnia z dnia 29
sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą
elektroniczną tj. z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) .
4. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia
30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks
cywilny tj. z dnia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie
zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459)
5. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze
Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem lub Kupującym.
6. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z
prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych
uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
7. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z
niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Realizacja zamówienia

1.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej
aktualnie oferty, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.
b) w przypadku zamówień telefonicznych wskazać cechy, o których mowa w a) powyżej pracownikowi
Sklepu Internetowego.
c) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.
d) następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu
płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli Klient korzysta z kodu
rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie
wybrać przycisk „do kasy”.
e) następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do
konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i
potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych
przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku
„dalej”.
f) wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o
postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.
g) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia
zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia
umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność
rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba
Sprzedawcy.
2. W przypadku zamówień telefonicznych, o których mowa w pkt. 1 litera b), czynności opisane w pkt.
1 wykonuje pracownik Sprzedawcy, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw
technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu
Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy Sprzedawcy ,
które wskazane są na stronie sklepu w zakładce Kontakt.
4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji
zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny
odmowy.
5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku
równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie
dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia,
każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany
wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego
zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za
niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa
realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi
przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji email
na adres poczty luise@luise.pl
6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail,
przesłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia. W treści Klient otrzyma numer
zamówienia potwierdzenie ilości produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności
oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w
razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba
proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy e Sprzedawcą.
7. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też - w przypadku zamówienia
telefonicznego - pracownikowi BOK, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje
niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

§ 3 Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z
poniższych sposobów:
a) za pobraniem - to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za
pobraniem);
b) w formie przedpłaty – np. przelewem bankowym lub kartą kredytową on-line - to jest za
pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej przed dostawą (płatność on-line),
2. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W
wiadomości e-mail przesłanej z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzyma link umożliwiający
podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z
zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport zgodnej z tabelą opłat wskazaną poniżej.
3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony
towar w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym
Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień
uznania rachunku Sprzedawcy.
4. Sprzedawca publikuje - na podstronie przedstawiającej dany towar, a także w „koszyku” po dodaniu
do niego towaru - informację o planowanym czasie wysyłki, tj. czasie realizacji zamówienia czyli liczbie
dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa w
zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do
chwili wysłania zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy, spośród
wskazanych poniżej. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu
potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin
realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym
dniu przez Klientów Sklepu Internetowego. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od
dnia złożenia zamówienia.
5. Zamówione towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: za pośrednictwem
dostępnych firm kurierskich.
6. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera - podejmowane są dwie próby dostarczenia
przesyłki. Po każdej nieudanej próbie Klient otrzymuje awizo w formie wiadomości e-mail, z danymi
teleadresowymi do najbliższego oddziału Kuriera.
7. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo
braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529, ze zm).
8. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie
Klienta faktura VAT.
9. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności
przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu
zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy stwierdzonych wad, braków w
zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.
10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§4 Cena

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brupo
(zawierają VAT).
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu
Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie
naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy
przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w
momencie wyboru opcji „…kup…..", co następuje przed wysłaniem zamówienia – to jest przed
wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w
Sklepie Internetowym potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto
każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem,
paragonie, a w innych przypadkach – w fakturze VAT.

§5 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr
16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną,
którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w
szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch
lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy:
C.H.PTAK LUISE B-199 95-030 Rzgów ul.Rzemieślnicza 35 tel.502968968. z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie.
4. Towar, który jest odsyłany, musi być zaopatrzony w paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód
zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta). W związku z dokonaniem
reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go z towarem
oraz drogą elektroniczną na adres luise@luise.pl Klient zalogowany może do przygotowania
papierowego formularza skorzystać z formularza reklamacji, który dostępny jest na jego koncie w
systemie Sklepu Internetowego.
5. W przypadku przesłania przez Kupującego formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na
adres …luise@luise.pl….., rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź
zwrotna, również pocztą elektroniczną.
6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem
przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o
niezasadności reklamacji.
8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni
towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar
był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady
żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba
że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby
Klienta inny sposób zaspokojenia.
10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i żądania Klienta odstąpienia od umowy, Sprzedawca może
przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z
automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

§6 Odstąpienie od umowy

1.Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania
przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym
osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2. Po upływie terminu o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do odstąpienia bez podania przyczyny
wygasa.
3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym w pkt. 1 terminie,
otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.
4. W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego
oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą lub faksem. Klient może również wypełnić formularz
odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: luise@luise.pl. Wzór formularza
dostępny jest tutaj: formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest
obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: luise@luise.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne
oświadczenie o odstąpieniu.
5. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem,
fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z
konta), Sprzedawcy nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę
o odstąpieniu, niezależnie od wybranego sposobu złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub sposobu
odbioru zamówionego towaru.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego
oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym
nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
6. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia. W
przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności będzie
dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w
pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku
Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie
lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem
zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) oraz oświadczeniem o u,
na adres Sprzedawcy: C.H.Ptak LUISE B-199 95-030 Rzgów ul.Rzemieślnicza 35 tel 502968968. z dopiskiem „ZWROT” na
kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawca o
odstąpieniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W
szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy,
które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład
przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
10. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z
korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie
towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać
rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi
kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
11. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT,
może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę
faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
12. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia
od umowy w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność
online albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Administratora Danych Osobowych LUISE Krzysztof Lewczyk i Marcin Jóźwik 91-457 Łódz ul Krzyżowa 2/8 , w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów
związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii,
otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy.
2. Składając zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Administratora Danych osobowych Sprzedającego dla celów markesngowych. Informacja o
powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.
3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo
wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania
zamówień u Sprzedawcy.

§8 Polityka Cookies

Sprzedający może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez
Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z
korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez
Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu
zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep
Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z
chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu
korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i
ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików
cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W
razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z
producentem przeglądarki.

§9 Polityka Google AdWords Remarkesng

Strona Sklepu Internetowego Sprzedawcy korzysta z funkcji Google AdWords Remarkesng firmy
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologia remarkesngu
za pośrednictwem Google AdWords umożliwia Sprzedawcy zwracanie się do Klienta, który odwiedził
już stronę Internetowego Sklepu Sprzedawcy i zainteresował się ofertą Sprzedawcy z ukierunkowaną
reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin na stronie
Internetowego Sklepu Sprzedawcy, tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie Klienta
podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Sprzedawcy. Ponadto może być analizowane
zachowanie Klientów, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów
oraz reklamy opartej na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie są łączone z innymi
danymi osobowymi w celu tworzenia profilu Klienta. Korzystając ze strony Sklepu Internetowego
Sprzedawcy, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Klienta danych w
opisany wyżej sposób i w celach określonych powyżej.
Klient może zablokować korzystanie z plików cookie przez Google odwiedzając stronę
www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out“. Klient może również wyłączyć
korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Adverssing Inisasve
www.networkadverssing.org/managing/opt_out.asp.
Sprzedawca podkreśla, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji
strony Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
Więcej informacji na temat warunków Google, Klient znajdzie na stronie pod adresem
www.google.com/policies/privacy/.

§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy
sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia
przez Klienta zamówienia.
2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń (dalej zwanych: ADR).
3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do
stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do
zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać
bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw
Konsumentów.
4. Dodatkowych informacji Klient może szukać w dziale FAQ (najczęściej zadawane pytania). W razie
pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: luise@luise.pl lub numerem
telefonu 502 968 968, w godzinach pracy Sprzedawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
6. Sprzedawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21
maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia
informacji o pla{ormie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Pla{orma ODR). W związku z powyższym udostępniamy
łącze elektroniczne do Pla{ormy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na
temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć
za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże
dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem
Pla{ormy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania.
Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o
rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty
elektronicznej Sklepu Internetowego to: luise@luise.pl.
7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się
nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku takim sklep
LUISE.pl zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym
celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało zapisom ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).
8. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają
rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

1.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.